ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣjohnny


Τα Διπλώματα Οδήγησης βάσει της κατηγορίας τους χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες. Διάβασε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται στην κάθε κατηγορία.

Μοτοσυκλετες

ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε


Δικαιολογητικα

Αρχικό Δίπλωμα Μηχανής

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι Κάτοχος Διπλώματος Αυτοκινήτου ή προηγούμενης κατηγορίας (μηχανή)

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.Αυτοκινητα

Β κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις : φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος


Δικαιολογητικα

Αρχικό δίπλωμα

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη Κάτοχος Διπλώματος Μηχανής

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Φορτηγα

C κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος


Δικαιολογητικα

Αρχικό Δίπλωμα Φορτηγού

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Ιατρικές εξετάσεις (μόνο για το πρώτο επαγγελματικό)
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Εξετάσεις Αίματος, Ουρία, Σάκχαρο
 • Καρδιογράφημα
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη Κάτοχος Διπλώματος Λεωφορείου

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.


Λεωφορεια

D κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου


Δικαιολογητικα


Αρχικό Δίπλωμα Φορτηγού

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Ιατρικές εξετάσεις (μόνο για το πρώτο επαγγελματικό)
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Εξετάσεις Αίματος, Ουρία, Σάκχαρο
 • Καρδιογράφημα
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη Κάτοχος Διπλώματος Λεωφορείου

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.


Επεκτασεις

ΒΕ AYTOKINHTO ME ΤΡΕΪΛΕΡ (Όριο Ηλικίας 18 ετων)

Συνδιασμός Αυτοκινήτου με Τρεϊλερ μικτού βάρους άνω των 750 kg.
Ο συνδυασμός αυτών δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.

Δικαιολογητικα


Αρχικό Δίπλωμα Συρόμενο

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Δίπλωμα Συρόμενο + ΠΕΙ Λεωφορείου

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.