ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣjohnny

 Διπλωμα Αυτοκινητου

Πότε μπορώ να ξεκινήσω για δίπλωμα αυτοκινήτου;

 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου (Δίπλωμα Β ΚατηγορίαςΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΧΡΟΝΩΝ
  Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 Kg και έως 8 θέσεων & 1 του οδηγού εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου (Δίπλωμα Β96 ΚατηγορίαςΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΧΡΟΝΩΝ
  Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 Kg και υπό την προϋπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κειμένεται από τα 3.500 Kg έως τα 4.250 Kg.

Τί χρειάζεται για την εγγραφή;

Δίπλωμα Αυτοκινήτου                                                            (Όταν είναι το πρώτο δίπλωμα)

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη Κάτοχος Διπλώματος Μηχανής

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ

Χρήσιμες πληροφορίες

 • εκπαιδευτική κάρτα που εκδίδεται με την κατάθεση των δικαιολογητικών και επιτρέπει στον μαθητή να συμμετέχει σε θεωρητικές εξετάσεις και εξετάσεις οδήγησης έχει ισχύ 3 χρόνια. Πρέπει, δηλαδή, εντός 3 ετών να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία και να έχει επιτύχει τόσο στις εξετάσεις θεωρίας όσο και στις εξετάσεις οδήγησης για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
 • Εφόσον κάποιος έχει στην κατοχή του Δίπλωμα Μηχανής δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει θεωρητική εξέταση για την έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου. Πρέπει να κάνει μόνο τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα και να δώσει εξετάσεις οδήγησης. Επομένως, και το κόστος έκδοσης του διπλώματος αυτοκινήτου σ ‘αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο.
 • Αν κάποιος είναι κάτοχος διπλώματος μοτοποδηλάτου και δεν το έχει μετατρέψει σε ευρωπαϊκό δίπλωμα μπορούμε να το μετατρέψουμε και να δώσει μόνο εξετάσεις οδήγησης και να αποκτήσει δίπλωμα αυτοκινήτου με μειωμένο κόστος.

Πόσο χρόνο χρειάζεται το δίπλωμα αυτοκινήτου;

 • Μόλις έχουμε έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή, κατατίθεται ο φάκελος στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών Δυτικής Αττικής και εκδίδεται η καρτέλα του μαθητή. Έπειτα, σε συνεννόηση με τον μαθητή για μέρες και ώρες που τον βολεύουν προγραμματίζουμε τις εξετάσεις θεωρίας.
 • Εφόσον περάσει ο μαθητής τις γραπτές εξετάσεις συνεχίζουμε με τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα οδήγησης και αφού ολοκληρωθούν προγραμματίζουμε την ημερομηνία των εξετάσεων οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και η πρακτική εξέταση εκδίδεται το δίπλωμα οδήγησης ευρωπαϊκού τύπου, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η διάρκεια όλης της διαδικασίας  έκδοσης του διπλώματος οδήγησης (έκδοση καρτέλας, εξετάσεις θεωρίας και εξετάσεις οδήγησης, έκδοση εντύπου διπλώματος) καθορίζεται σύμφωνα με την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Αττικής.

Πρακτικά μαθήματα Οδήγησης

 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης (βάση νόμου) είναι 25 με διάρκεια 45 λεπτών. Τα μαθήματα οδήγησης συνήθως γίνονται διάρκειας 1,5 ώρας οπότε τα υποχρεωτικά “μεταφράζονται” σε 12 μαθήματα της 1,5 ώρας και ένα μάθημα των 45 λεπτών.
 • Τα μαθήματα οδήγησης μπορούν να ξεκινήσουν είτε μετά την θεωρητική εκπαίδευση του μαθητή είτε αφού περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις.
 • Ο μαθητής είναι αυτός που αποφασίζει για μέρες και ώρες που τον βολεύουν να γίνουν τα μαθήματα σε συνεννόηση με τον δάσκαλο.
 • Η σχολή μας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης ώστε ο υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου να μάθει να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια και όχι με μοναδικό σκοπό να επιτύχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης. Αρχικά αφού εξοικειωθεί ο μαθητής με την διαδικασία ξεκινήματος-σταματήματος σε δρόμο χωρίς κυκλοφορία συνεχίζουμε σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας με  σκοπό την εκπαίδευση στις εναλλαγές των ταχυτήτων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται εκπαίδευση σε στροφές και σε δρόμους με συχνή κυκλοφορία με σκοπό την εξοικείωση στην πραγματικότητα και την απομάκρυνση του φόβου. Τέλος, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στην αντίστοιχη περιοχή που διεξάγονται οι εκάστοτε εξετάσεις οδήγησης. Εκεί ο μαθητής εκπαιδεύεται και για τις ειδικές δοκιμασίες των εξετάσεων (έλεγχοι οχήματοςπαρκάρισμαοπισθογωνία).

Εξετάσεις θεωρίας

 • Μόλις εκδοθεί η εκπαιδευτική καρτέλα του υποψηφίου οδηγού σε συνεννόηση με τον μαθητή προγραμματίζουμε τα μαθήματα της θεωρίας.
 • Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τα 21 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα, προγραμματίζεται κατόπιν συνεννόησης με την σχολή μας για την ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι θεωρητικές εξετάσεις.
 • Ο υποψήφιος οδηγός εξετάζεται με την πραγματοποίηση ενός τεστ 30 ερωτήσεων και έχει στην διάθεση του 35 λεπτά. Έχει δικαίωμα να κάνει ένα λάθος και στο δεύτερο απορρίπτεται. Όλες οι πιθανές ερωτήσεις είναι μέσα είτε στο βιβλίο που χορηγείται από τις σχολές οδηγών μας είτε μέσα από το site μας .
 • Αν ο μαθητής επιτύχει στην θεωρητική εξέταση συνεχίζουμε με τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης. Αν ο μαθητής απορριφθεί προγραμματίζεται εκ νέου η καρτέλα του για να ξανά πραγματοποιήσει τις γραπτές εξετάσεις (εντός μίας εβδομάδας όπως ορίζει ο νόμος).
 • Η ημερομηνία και η ώρα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με τον μαθητή. Οι εξετάσεις θεωρίας γίνονται πρωινές ώρες αλλά έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε συγκεκριμένα τμήματα.

Εξετάσεις Οδήγησης

 • Μόλις ο μαθητής ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης μπορούμε να προγραμματίσουμε την ημερομηνία πρακτικής εξέτασης.
 • Η πρακτική εξέταση γίνεται με βάση το ειδικό μνημόνιο δοκιμασιών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της εκπαιδευτικής καρτέλας του κάθε υποψήφιου οδηγού.
 • Επίσης, και στις εξετάσεις οδήγησης μπορούμε να επιλέξουμε μέρα που βολεύει τον μαθητή αλλά συνήθως γίνονται μεσημεριανές ώρες.
 • Αν ο μαθητής επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης περιμένει πλέον να εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του. Αν απορριφθεί επαναπρογραμματίζεται η καρτέλα του για νέα πρακτική εξέταση.


Διπλωμα Μηχανης

 

Πότε μπορώ να ξεκινήσω για δίπλωμα μηχανής;

 • Δίπλωμα Μοτοποδηλάτου (Δίπλωμα ΑΜ Κατηγορίας) ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 16 ΧΡΟΝΩΝ
  Μοτοποδήλατο δίκυκλο ή τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cc ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Δίπλωμα Μηχανής (Δίπλωμα Α1 Κατηγορίας Αυτόματο ή με Συμπλέκτη) ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΧΡΟΝΩΝ Μηχανή κυλινδρισμού έως 125cc, με ισχύ έως 11KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1KW/kg.
 • Δίπλωμα Μηχανής (Δίπλωμα Α2 ΚατηγορίαςΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ 
  Μηχανή κυλινδρισμού έως 600cc και ισχύ 35KW  και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 KW/kg.
 • *Δίπλωμα Μηχανής (Δίπλωμα Α ΚατηγορίαςΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 24 ΧΡΟΝΩΝ 
  Μοτοσυκλέτα οποιουδήποτε κυβισμού.

*Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του δίπλωμα προηγούμενης κατηγορίας (μηχανή), τότε έχει το δικαίωμα να βγάλει το δίπλωμα της κατηγορίας αυτής πριν την ηλικία των 24 με την προϋπόθεση ότι το δίπλωμα της προηγούμενης κατηγορίας το έχει στην κατοχή του τουλάχιστον για 2 χρόνια .

Τι χρειάζεται για την εγγραφή;

Αρχικό Δίπλωμα Μηχανής

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι Κάτοχος Διπλώματος Αυτοκινήτου ή προηγούμενης κατηγορίας (μηχανή)

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ

 Χρήσιμες πληροφορίες

 • Τα έντυπα των διπλωμάτων οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδοθεί απο τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι 18-01-2013 πρέπει εντός διετίας (μέχρι τις 19-01-2015) να κατατεθούν στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών προκειμένου να αντικατασταθούν με νέο έντυπο διπλώματος οδήγησης. Μετά την παραπάνω προθεσμία τα έντυπα των διπλωμάτων της Τροχαίας παύουν να ισχύουν και οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ.
 • Εφόσον κάποιος είναι κάτοχος διπλώματος μηχανής μικρότερης κατηγορίας και θέλει να κάνει επέκταση σε μεγαλύτερη κατηγορία διπλώματος μηχανής δεν χρειάζεται να δώσει θεωρητικές εξετάσεις και έχει μόνο πρακτική εξέταση.
 • Σταδιακή πρόσβαση από Α1 σε Α. Οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Α1 οι οποίοι συμπλήρωσαν 2 χρόνια από την έκδοση της κατηγορίας μέχρι τις 19-01-2013 μπορούν μόνο με χαρτιά και χωρίς εξετάσεις (ούτε θεωρητικές, ούτε πρακτικές) να αποκτήσουν την Α κατηγορία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν βγάλει την Α1 κατηγορία μετά τις 01-04-2002.
 • εκπαιδευτική κάρτα που εκδίδεται με την κατάθεση των δικαιολογητικών και επιτρέπει στον μαθητή να συμμετέχει σε θεωρητικές εξετάσεις και εξετάσεις οδήγησης έχει ισχύ 3 χρόνια. Πρέπει, δηλαδή, εντός 3 ετών να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία και να έχει επιτύχει σε εξετάσεις θεωρίας και εξετάσεις οδήγησης για απόκτηση διπλώματος οδήγησης. 

Πόσο χρόνο χρειάζεται το δίπλωμα μηχανής;

Μόλις έχουμε έτοιμα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την εγγραφή κατατίθεται ο φάκελος στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών Δυτικής Αττικής και εκδίδεται η καρτέλα του μαθητή. Έπειτα, σε συνεννόηση με τον μαθητή για μέρες και ώρες που τον βολεύουν προγραμματίζουμε τις εξετάσεις θεωρίας.

Εφόσον περάσει ο μαθητής τις γραπτές εξετάσεις συνεχίζουμε με τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα οδήγησης και αφού ολοκληρωθούν προγραμματίζουμε την ημερομηνία των εξετάσεων οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και η πρακτική εξέταση εκδίδεται το ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα οδήγησης, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια όλης της διαδικασίας  έκδοσης του διπλώματος οδήγησης μηχανής (έκδοση καρτέλας, εξετάσεις θεωρίας και εξετάσεις οδήγησης και έκδοση εντύπου διπλώματος) καθορίζεται σύμφωνα με την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Αττικής.

Πρακτικά  μαθήματα οδήγησης

 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης (βάση νόμου) είναι 14 με διάρκεια 45 λεπτών. Τα μαθήματα οδήγησης συνήθως γίνονται διάρκειας 1,5 ώρας οπότε τα υποχρεωτικά “μεταφράζονται” σε 7 μαθήματα της 1,5 ώρας. Αν κάποιος είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης είναι 12 με διάρκεια 45 λεπτά.
 • Τα μαθήματα οδήγησης μπορούν να ξεκινήσουν είτε μετά την θεωρητική εκπαίδευση του μαθητή είτε αφού περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις.
 • Ο μαθητής είναι αυτός που αποφασίζει για μέρες και ώρες που τον βολεύουν να γίνουν τα μαθήματα σε συνεννόηση με τον δάσκαλο.
 • Η σχολή μας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης ώστε ο υποψήφιος οδηγός μηχανής να μάθει να οδηγεί και όχι μόνο να επιτύχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης. Τα μαθήματα οδήγησης για το δίπλωμα μηχανής γίνονται στην ειδική πίστα δοκιμασιών στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Α. Τρίτση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και εκτός πίστας σε δρόμους με κανονική κυκλοφορία με σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στον δρόμο .

Εξετάσεις Θεωρίας

 • Μόλις εκδοθεί η εκπαιδευτική καρτέλα του υποψηφίου οδηγού σε συνεννόηση με τον μαθητή προγραμματίζουμε την εξέταση της θεωρίας.
 • Ο υποψήφιος οδηγός εξετάζεται σε ένα τεστ των 10 ερωτήσεων και έχει στην διάθεση του 15 λεπτά. Αν κάποιος δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου τότε εξετάζεται και σε ένα τεστ των 30 ερωτήσεων για τον ΚΟΚ και έχει στην διάθεση του 35 λεπτά. Έχει δικαίωμα να κάνει ένα λάθος και στο δεύτερο απορρίπτεται. (Αν εξετάζεται και στα 2 βιβλία δικαιούται ένα λάθος σε κάθε τεστ). Όλες οι πιθανές ερωτήσεις είναι μέσα στο βιβλίο που χορηγείται από την σχολή οδηγών ΤΡΙΜΗΣ.
 • Αν ο μαθητής επιτύχει στην θεωρητική εξέταση συνεχίζουμε με τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης. Αν ο μαθητής απορριφθεί προγραμματίζεται εκ νέου η καρτέλα για να ξαναδώσει τις γραπτές εξετάσεις.
 • Η ημερομηνία και η ώρα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με τον μαθητή. Οι εξετάσεις θεωρίας γίνονται πρωινές ώρες αλλά έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε συγκεκριμένα τμήματα.

 Εξετάσεις Οδήγησης

 • Μόλις ο μαθητής ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης μπορούμε να προγραμματίσουμε την ημερομηνία πρακτικής εξέτασης.
 • Η πρακτική εξέταση γίνεται με βάση το ειδικό μνημόνιο δοκιμασιών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της εκπαιδευτικής καρτέλας του κάθε υποψήφιου οδηγού μηχανής.
 • Επίσης, και στις εξετάσεις οδήγησης μηχανής μπορούμε να επιλέξουμε μέρα που βολεύει τον μαθητή και γίνονται μεσημεριανές ώρες.
 • Αν ο μαθητής επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης περιμένει πλέον να εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του. Αν απορριφθεί επαναπρογραμματίζεται η καρτέλα του για νέα πρακτική εξέταση.

Διπλωμα Φορτηγου

Πότε μπορώ να ξεκινήσω για δίπλωμα φορτηγού;

 

 • Δίπλωμα Φορτηγού (Δίπλωμα Γ ΚατηγορίαςΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 21 ΧΡΟΝΩΝ ή 18 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ Π.Ε.Ι.,ΚΩΔΙΚΟΣ 95
  Όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 Kg και άνω.

Τι χρειάζεται για την εγγραφή;

Αρχικό Δίπλωμα Φορτηγού

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Ιατρικές εξετάσεις 1ου επαγγελματικού
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Εξετάσεις Αίματος, Ουρία, Σάκχαρο
 • Καρδιογράφημα

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη Κάτοχος Διπλώματος Λεωφορείου

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ

Χρήσιμες πληροφορίες

 • εκπαιδευτική κάρτα που εκδίδεται με την κατάθεση των δικαιολογητικών και επιτρέπει στον μαθητή να συμμετέχει σε θεωρητικές εξετάσεις και εξετάσεις οδήγησης έχει ισχύ 3 χρόνια. Πρέπει, δηλαδή, εντός 3 ετών να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία και να έχει επιτύχει σε εξετάσεις θεωρίας και εξετάσεις οδήγησης για απόκτηση διπλώματος οδήγησης.
 • Το δίπλωμα φορτηγού χωρίς ΠΕΙ μπορεί να εκδοθεί μόνο με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι ανήκει στις κατηγορίες των εξαιρέσεων. Το ΠΕΙ από τον Σεπτέμβριο του 2014 έχει γίνει υποχρεωτικό για όλους τους κατόχους επαγγελματικού διπλώματος και για αυτούς που καταθέτουν δικαιολογητικά για αρχική έκδοση επαγγελματικού διπλώματος (Φορτηγού ή Λεωφορείου).
 • Πρέπει να γνωρίζετε ότι αν εκδοθεί επαγγελματική κατηγορία ( Φορτηγό ή Λεωφορείο) χωρίς ΠΕΙ και μελλοντικά χρειαστεί να εκδοθεί και το ΠΕΙ θα πρέπει να εξεταστείτε γραπτά και πρακτικά ξανά για την απόκτηση του ΠΕΙ οπότε και το κόστος αυξάνεται περισσότερο από ότι στην περίπτωση που θα γίνει έκδοση επαγγελματικού και ΠΕΙ από την αρχή.
 • Στην περίπτωση της έκδοσης διπλώματος Φορτηγού χωρίς ΠΕΙ η διαδικασία περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και εξετάσεις οδήγησης. Στην περίπτωση έκδοσης διπλώματος Φορτηγού + ΠΕΙ η διαδικασία περιλαμβάνει 2 γραπτές εξετάσεις (ένα βιβλίο φορτηγού και ένα βιβλίο ΠΕΙ) και εξετάσεις οδήγησης ΜΙΑ φορά.